Komu zlecić swoją sprawę imigracyjną?

28-09-2020
Możliwość legalnej pracy na terenie Polski wiąże się z wieloma korzyściami dla pracowników obcego pochodzenia. Z tej opcji korzystają chętnie zwłaszcza obywatele krajów, gdzie średnie wynagrodzenie krajowe osiąga niższe wartości, niż to ma miejsce w polskich warunkach. Warto jednak pamiętać, że samo uzyskanie zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce będzie wymagało wniesienia kilku koniecznych opłat. Zezwolenie na pobyt i pracę – warunki i opłaty Zezwolenia, na podstawie których cudzoziemcy mogą zostać legalnie zatrudnieni w Polsce, dzielą się na kilka kategorii, oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. Pracodawcy najczęściej wnioskują o wydanie zezwolenia typu A lub B. Pierwsze z nich obejmuje typowych pracowników danego przedsiębiorstwa, natomiast drugie przeznaczone jest dla członków zarządu lub prokurentów. Do każdego typu zezwolenia przyporządkowane są konkretne opłaty za jego wydanie, zależne także od planowanego czasu zatrudnienia cudzoziemca. W przypadku okresu do 3 miesięcy przy zezwoleniu typu A lub B pracodawca zapłaci 50 złotych, natomiast powyżej 3 miesięcy – 100 złotych. Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę Osoby, które spełniają warunki uprawniające je do uzyskania jednolitego zezwolenia na pracę, mogą o nie wnioskować w krajowym Urzędzie wojewódzkim, znajdującym się na obszarze ich miejsca zamieszkania. Dzięki jednolitemu pozwoleniu nie jest konieczny osobny wniosek pracodawcy o zezwolenie na pracę. By cała procedura mogła przebiegać bez przeszkód, niezbędna będzie jednak uprzednia wpłata określonej kwoty na konto danego Urzędu. Kwota ta wynosi odpowiednio 50 zł za kartę pobytu, 440 zł za standardowe zezwolenie jednolite i 340 zł dla członków zarządów spółek z. o. o. albo akcyjnych.

FAQ - imigracja

Masz problem z uzyskaniem pobytu?
Znajdź specjalistę od pobytów

www.Bazadoradcow.pl Tu są wszyscy!